07.02.2019

Інформаційне повідомлення про продаж майна на аукціоні


Замовник аукціону: Міністерство оборони України в особі Головного управління майна та ресурсів.
Організатор аукціону: Корпорація “Укрінмаш”.
Виконавець аукціону: Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Об‘єкти продажу:

Лот №1:

нежитлові приміщення літ. Х; ХІ; ХІа загальною площею 16,1 кв.м., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 860287046101.
Адреса: м. Львів, вул. Княгині Ольги, будинок 5А.
Власник: Держава в особі Міністерства оборони України. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна продажу лоту: 249397,04 грн , з урахуванням ПДВ.
Крок аукціону – 10% від початкової ціни продажу лоту.
Сума гарантійного внеску: 49479,41 грн. без ПДВ.

Лот №2:

нежитлові приміщення літ. 1-2; 9-15; 33-37 загальною площею 199,5 кв.м., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 860278446101.
Адреса: м. Львів, вул. Куликівська, будинок 39А.
Власник: Держава в особі Міністерства оборони України. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна продажу лоту: 3396020,04 грн , з урахуванням ПДВ.
Крок аукціону – 10% від початкової ціни продажу лоту. Сума гарантійного внеску: 339602,00 грн. без ПДВ.
Умови продажу: -подальше використання об’єкта вирішує його покупець згідно з чинним законодавством України; -питання земельних відносин покупець об’єкта вирішує самостійно згідно з чинним законодавством України; -покупець об’єкта оплачує нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу та державну реєстрацію речових прав; Покупець зобов’язаний: -забезпечити виконання заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотримання екологічних норм і правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; -утримувати об’єкт та прилеглу територію в належному санітарно-технічному стані; -сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами в гривнях у встановлений договором купівлі-продажу строк.
Реєстраційний внесок у розмірі 34,00 грн. з ПДВ за лот вноситься на р/р 26004160029 в АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805, код ЄДРПОУ 35252391.
Отримувач: Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Гарантійні внески у розмірі: за Лот №2 - 49479,41 грн. без ПДВ і за Лот №3 - 339602,00 грн. без ПДВ вносяться на р/р 26006052642383 в РЦ КБ “Приватбанк ” м. Києва, МФО 320649, код ЄДРПОУ 22916863.
Отримувач: корпорація “Укрінмаш”. Гарантійні внески повертаються учасникам аукціону, які не визнані переможцем, у десятиденний строк з дня проведення аукціону (Постанова КМУ від 15.08.2007 р. №1063).
Гарантійний внесок не повертається учасникам аукціону у разі: визнання учасника торгів переможцем, якому сума гарантійного внеску зараховується до вартості придбаного лота; відмови переможця торгів від підписання протоколу проведення аукціону або договору купівлі-продажу лота, а також в разі непроведення розрахунків за майно в установлений договором купівлі-продажу строк або перерахування коштів не в повному обсязі. Заяви на участь в аукціоні та документи, що додаються до заяв, приймаються з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Перелік документів, що додаються до заяви:
для юридичної особи:
Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма); нотаріально посвідчена копія статуту (нотаріально посвідчена копія установчого договору, при наявності); завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку); довідка з банку, про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (Оригінал); завірена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника); оригінал Протоколу зборів співзасновників про прийняття рішення щодо придбання лоту на аукціоні; оригінал Довіреності, у разі подання документів уповноваженою особою; документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином.
для фізичної особи: документ, що підтверджує особу (паспорт) та копія завірена належним чином; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (Оригінал) та копія завірена належним чином; довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (Оригінал); засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою; довідка органу державної фіскальної служби встановленої законом форми, видана за місцем реєстрації учасника, про подану декларацію про майновий стан та доходи. Всі покупці-учасники аукціону подають документи, що підтверджують оплату реєстраційного внеску за участь в аукціоні та гарантійного внеску. Кожний учасник аукціону укладає договір з Товарною Біржею “Перша Універсальна Біржа “Україна” про умови участі в аукціоні та зобов’язаний, у разі визнання його переможцем, сплатити біржі винагороду за проведення аукціону.
Прийом заяв для участі в аукціоні припиняється за три робочі дні до дати проведення аукціону.

Аукціон відбудеться 12 березня 2019 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50. Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Телефони для довідок: Корпорація “Укрінмаш“ (044) 449-59-70, Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна ” (044) 362-64-53.

06.02.2019

Інформаційне повідомлення про продаж майна на аукціоні


Замовник аукціону: Міністерство оборони України в особі Головного управління майна та ресурсів.
Організатор аукціону: Корпорація “Укрінмаш”.
Виконавець аукціону: Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Об‘єкти продажу:

Лот №1:

нежитлові приміщення №296 (1-3) загальною площею 62,6 кв.м., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 860647446101.
Адреса: м. Львів, вул. Стрийська, будинок 61.
Власник: Держава в особі Міністерства оборони України. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна продажу лоту: 1486613,28 грн , з урахуванням ПДВ.
Крок аукціону – 10% від початкової ціни продажу лоту.
Сума гарантійного внеску: 148661,33 грн. без ПДВ.

Лот №2:

нежитлові приміщення №295 (1-10, 14-23) загальною площею 236,3 кв.м., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 860604346101.
Адреса: м.Львів, вул. Стрийська, будинок 61.
Власник: Держава в особі Міністерства оборони України. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна продажу лоту: 5341675,52 грн , з урахуванням ПДВ.
Крок аукціону – 10% від початкової ціни продажу лоту.
Сума гарантійного внеску: 534167,55 грн. без ПДВ.
Умови продажу: -подальше використання об’єкта вирішує його покупець згідно з чинним законодавством України; -питання земельних відносин покупець об’єкта вирішує самостійно згідно з чинним законодавством України; -покупець об’єкта оплачує нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу та державну реєстрацію речових прав; Покупець зобов’язаний: -забезпечити виконання заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотримання екологічних норм і правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; -утримувати об’єкт та прилеглу територію в належному санітарно-технічному стані; -сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами в гривнях у встановлений договором купівлі-продажу строк.
Реєстраційний внесок у розмірі 34,00 грн. з ПДВ за лот вноситься на р/р 26004160029 в АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805, код ЄДРПОУ 35252391.
Отримувач: Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Гарантійні внески у розмірі: за Лот №1 - 148661,33 грн. без ПДВ і за Лот №2 - 534167,55 грн. без ПДВ вносяться на р/р 26006052642383 в РЦ КБ “Приватбанк ” м. Києва, МФО 320649, код ЄДРПОУ 22916863. Отримувач: корпорація “Укрінмаш”.
Гарантійні внески повертаються учасникам аукціону, які не визнані переможцем, у десятиденний строк з дня проведення аукціону (Постанова КМУ від 15.08.2007 р. №1063).
Гарантійний внесок не повертається учасникам аукціону у разі: визнання учасника торгів переможцем, якому сума гарантійного внеску зараховується до вартості придбаного лота; відмови переможця торгів від підписання протоколу проведення аукціону або договору купівлі-продажу лота, а також в разі непроведення розрахунків за майно в установлений договором купівлі-продажу строк або перерахування коштів не в повному обсязі. Заяви на участь в аукціоні та документи, що додаються до заяв, приймаються з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Перелік документів, що додаються до заяви:
для юридичної особи:
Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма); нотаріально посвідчена копія статуту (нотаріально посвідчена копія установчого договору, при наявності); завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку); довідка з банку, про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (Оригінал); завірена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника); оригінал Протоколу зборів співзасновників про прийняття рішення щодо придбання лоту на аукціоні; оригінал Довіреності, у разі подання документів уповноваженою особою; документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином.
для фізичної особи: документ, що підтверджує особу (паспорт) та копія завірена належним чином; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (Оригінал) та копія завірена належним чином; довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (Оригінал); засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою; довідка органу державної фіскальної служби встановленої законом форми, видана за місцем реєстрації учасника, про подану декларацію про майновий стан та доходи. Всі покупці-учасники аукціону подають документи, що підтверджують оплату реєстраційного внеску за участь в аукціоні та гарантійного внеску. Кожний учасник аукціону укладає договір з Товарною Біржею “Перша Універсальна Біржа “Україна” про умови участі в аукціоні та зобов’язаний, у разі визнання його переможцем, сплатити біржі винагороду за проведення аукціону.
Прийом заяв для участі в аукціоні припиняється за три робочі дні до дати проведення аукціону.

Аукціон відбудеться 21 лютого 2019 року об 11.00 год. за адресою: м.Київ, вул.Гайдара,50. Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Телефони для довідок: Корпорація “Укрінмаш“ (044) 449-59-70, Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна ” (044) 362-64-53.

17.12.2018

Інформаційне повідомлення про продаж майна на аукціоні


Замовник аукціону: Міністерство оборони України в особі Головного управління майна та ресурсів.
Організатор аукціону: Корпорація “Укрінмаш”.
Виконавець аукціону: Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Об‘єкти продажу:

Лот №1 (Повторний продаж):

нежитлові приміщення 7-1 – 7-10 в будівлі клубу літера “Б” загальною площею 280 кв.м., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 970547473101.
Адреса: м.Чернівці, вул. Кутузова Михайла Фельдмаршала, будинок 2.
Власник Держава в особі Міністерства оборони України. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна продажу лоту: 1921746,14 грн , з урахуванням ПДВ.
Крок аукціону – 10% від початкової ціни продажу лоту.
Сума гарантійного внеску: 384349,22 грн. без ПДВ.
Умови продажу:
-подальше використання об’єкта вирішує його покупець згідно з чинним законодавством України;
-питання земельних відносин покупець об’єкта вирішує самостійно згідно з чинним законодавством України;
-покупець об’єкта оплачує нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу та державну реєстрацію речових прав;
Покупець зобов’язаний:
-забезпечити виконання заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотримання екологічних норм і правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України;
-утримувати об’єкт та прилеглу територію в належному санітарно-технічному стані;
-сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами в гривнях у встановлений договором купівлі-продажу строк.
Реєстраційний внесок у розмірі 34,00 грн. з ПДВ вноситься на р/р 26004160029 в АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805, код ЄДРПОУ 35252391.
Отримувач: Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Гарантійний внесок у розмірі 384349,22 грн. без ПДВ вноситься на р/р 26006052642383 в РЦ КБ “Приватбанк ” м. Києва, МФО 320649, код ЄДРПОУ 22916863.
Отримувач: корпорація “Укрінмаш”.
Гарантійні внески повертаються учасникам аукціону, які не визнані переможцем, у десятиденний строк з дня проведення аукціону (Постанова КМУ від 15.08.2007 р. №1063).
Гарантійний внесок не повертається учасникам аукціону у разі: визнання учасника торгів переможцем, якому сума гарантійного внеску зараховується до вартості придбаного лота; відмови переможця торгів від підписання протоколу проведення аукціону або договору купівлі-продажу лота, а також в разі непроведення розрахунків за майно в установлений договором купівлі-продажу строк або перерахування коштів не в повному обсязі.

Лот №2:

нежитлові приміщення літ. Х; ХІ; ХІа загальною площею 16,1 кв.м., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 860287046101.
Адреса: м. Львів, вул. Княгині Ольги, будинок 5А.
Власник Держава в особі Міністерства оборони України. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна продажу лоту: 249397,04 грн , з урахуванням ПДВ.
Крок аукціону – 10% від початкової ціни продажу лоту.
Сума гарантійного внеску: 49479,41 грн. без ПДВ.

Лот №3:

нежитлові приміщення літ. 1-2; 9-15; 33-37 загальною площею 199,5 кв.м., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 860278446101.
Адреса: м.Львів, вул. Куликівська, будинок 39А.
Власник Держава в особі Міністерства оборони України. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна продажу лоту: 3396020,04 грн , з урахуванням ПДВ.
Крок аукціону – 10% від початкової ціни продажу лоту.
Сума гарантійного внеску: 339602,00 грн. без ПДВ.
Умови продажу:
-подальше використання об’єкта вирішує його покупець згідно з чинним законодавством України;
-питання земельних відносин покупець об’єкта вирішує самостійно згідно з чинним законодавством України;
-покупець об’єкта оплачує нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу та державну реєстрацію речових прав;
Покупець зобов’язаний:
-забезпечити виконання заходів щодо захисту навколишнього середовища, дотримання екологічних норм і правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України;
-утримувати об’єкт та прилеглу територію в належному санітарно-технічному стані;
-сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами в гривнях у встановлений договором купівлі-продажу строк.
Реєстраційний внесок у розмірі 34,00 грн. з ПДВ за лот вноситься на р/р 26004160029 в АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805, код ЄДРПОУ 35252391.
Отримувач: Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Гарантійні внески у розмірі: за Лот №2 - 49479,41 грн. без ПДВ і за Лот №3 - 339602,00 грн. без ПДВ вносяться на р/р 26006052642383 в РЦ КБ “Приватбанк ” м. Києва, МФО 320649, код ЄДРПОУ 22916863.
Отримувач: корпорація “Укрінмаш”.
Гарантійні внески повертаються учасникам аукціону, які не визнані переможцем, у десятиденний строк з дня проведення аукціону (Постанова КМУ від 15.08.2007 р. №1063).
Гарантійний внесок не повертається> учасникам аукціону у разі: визнання учасника торгів переможцем, якому сума гарантійного внеску зараховується до вартості придбаного лота; відмови переможця торгів від підписання протоколу проведення аукціону або договору купівлі-продажу лота, а також в разі непроведення розрахунків за майно в установлений договором купівлі-продажу строк або перерахування коштів не в повному обсязі.

Заяви на участь в аукціоні та документи, що додаються до заяв, приймаються з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна”.
Перелік документів, що додаються до заяви:
Для юридичної особи: Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширена форма); нотаріально посвідчена копія статуту (нотаріально посвідчена копія установчого договору, при наявності); завірена належним чином копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку); довідка з банку, про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (Оригінал); завірена належним чином копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника); оригінал Протоколу зборів співзасновників про прийняття рішення щодо придбання лоту на аукціоні; оригінал Довіреності, у разі подання документів уповноваженою особою; документ, що підтверджує особу (паспорт), копія завірена належним чином.
Для фізичної особи: документ, що підтверджує особу (паспорт) та копія завірена належним чином; довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (Оригінал) та копія завірена належним чином; довідка з банку про відкриття рахунку, з якого перераховано гарантійний та реєстраційний внесок (Оригінал); засвідчена в установленому законом порядку Довіреність, у разі подання документів уповноваженою особою; довідка органу державної фіскальної служби встановленої законом форми, видана за місцем реєстрації учасника, про подану декларацію про майновий стан та доходи.
Всі покупці-учасники аукціону подають документи, що підтверджують оплату реєстраційного внеску за участь в аукціоні та гарантійного внеску. Кожний учасник аукціону укладає договір з Товарною Біржею “Перша Універсальна Біржа “Україна” про умови участі в аукціоні та зобов’язаний, у разі визнання його переможцем, сплатити біржі винагороду за проведення аукціону.
Прийом заяв для участі в аукціоні припиняється за три робочі дні до дати проведення аукціону.
Аукціон відбудеться 15 січня 2019 року об 11.00 год. за адресою:
м.Київ, вул.Гайдара,50.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Телефони для довідок:
Корпорація “Укрінмаш“ (044) 449-59-70, Товарна Біржа “Перша Універсальна Біржа “Україна ” (044) 362-64-53.